Nationaal Douanecongres 2018

11 oktober 2018 | WTC Rotterdam

Sprekers

Sessies

 • Bram van Breukelen
  Adviseur

  Na 30 jaar lang bij de Nederlandse Douane werkzaam te zijn geweest, is Bram in 2008 als adviseur bij Customs Knowledge in dienst getreden. In zijn rol als adviseur adviseert en procedeert hij voor cliënten op het gebied van douanerecht. De specialisatie van Bram ligt op het gebied van classificatie, douanewaarde en herkomst & oorsprong.

  Lees meer
 • Morteza Pourakbar
  Associate professor

  Morteza Pourakbar is an associate professor at Rotterdam School of Management, Erasmus University. 

 • mr. drs. Sabine Visser
  Senior Beleidsmedewerker Internationale Marktordening en Handelspolitiek / Ministerie van Buitenlandse Zaken

  Sabine is sinds 2013 werkzaam bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken op de handelspolitieke afdeling. Ze heeft zich daar onder andere bezig gehouden met de douaneaspecten van handelsakkoorden, het WTO handelsfacilitatieakkoord en is nu projectleider van het project Betere implementatie handelsakkoorden. Voordat ze begon bij het Ministerie heeft ze gewerkt voor het Ministerie van Economische Zaken en het Centraal Planbureau. Sabine heeft internationale economie en rechtsgeleerdheid gestudeerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.
   

 • Hans Pieters
  Attaché bij de Federale Overheidsdienst Financiën (België)

  Hans Pieters is attaché bij de Federale Overheidsdienst Financiën (FOD Financiën) in België.

 • mr. Marja van den Oetelaar
  The VAT Consultancy Firm B.V.

  Marja van den Oetelaar heeft fiscaal recht gestudeerd in Tilburg. Na 13 jaar als btw specialiste voor 2 van de Big4 firma’s te hebben gewerkt, is ze in 2002 haar eigen kantoor gestart. Het kantoor heet nu The VAT Consultancy Firm BV en heeft kantoren in Naarden en Den Haag. Het cliëntenbestand van The VAT Consultancy Firm BV is divers en bestaat uit nationale en internationale ondernemingen, maar ook uit accountants, fiscalisten, stichtingen en verenigingen. Daarnaast verzorgen ze de compliance in binnen- en buitenland en treden op als fiscaal vertegenwoordiger. Marja geeft veel les en schrijft met enige regelmaat.