Nationaal Douanecongres 2018

Donderdag 11 oktober 2018

WTC, Rotterdam

Sprekers

Sessies

 • Theo Jonker BBA
  Adviseur kwaliteitsmanagement bedrijfsprocessen

  Theo is recent afgestudeerd aan de School of Facility Management te Groningen. Daar heeft hij een specialisatie gevolgd op het gebied van kwaliteitsmanagement en het verbeteren van interne bedrijfsprocessen. Theo houdt zich met name bezig met douane-technische en praktische zaken op het gebied van AEO, douanevergunningen, classificatie en de geautomatiseerde aangifte (GPA). Met zijn achtergrond en kennis ondersteunt hij cliënten van Customs Knowledge bij het optimaliseren van bedrijfsprocessen in relatie tot mogelijkheden en verplichtingen op het gebied van douane.

  Theo verzorgt sessie 3.6 - Customs Compliance Platform: altijd op de hoogte

 • Gérienne Lammers LL.M
  Senior Beleidsmedewerker voor het Ministerie van Buitenlandse Zaken

  Gérienne Lammers is sinds begin 2017 Senior Beleidsmedewerker voor het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Directoraat-Generaal Buitenlandse Economische Betrekkingen, Directie Internationale Marktwerking en Handelspolitiek. De handelsaspecten van Brexit is haar hoofddossier. 

  Zij heeft rechten gestudeerd in Leiden en is al ruim 15 jaar voor het Ministerie van Economische Zaken en sinds 2013 voor het Ministerie van Buitenlandse Zaken actief in verschillende projecten die betrekking hebben op de Europese Unie. Ze heeft bijvoorbeld meegewerkt aan de implementatie van de Dienstenrichtlijn in Nederland en bijgedragen aan projecten voor de implementatie van het acquis communautaire in verschillende EU-lidstaten als Polen, de Tsjechische Republiek of de Baltische staten. Ook nam ze deel aan EU-projecten op basis van de associatie-overeenkomsten met Turkije en de Maghreb regio.

  Gérienne verzorgt sessie 1.3 - Brexit; de stand van zaken

 • Stefan Verhagen BBA
  Beleidsadviseur douanezaken | Fenex

  Stefan werkte meer dan 10 jaar als douane declarant en supervisor en daarna 4 jaar als douanemanager bij een zeevracht expediteur. Na vervolgens enige tijd als adviseur voor APMT Terminals Maasvlakte 2 te hebben gewerkt is hij sinds kort werkzaam voor FENEX als beleidsadviseur douanezaken.

  Hij studeerde naast zijn werk bedrijfskunde in deeltijd en rondt deze zomer de master in Customs and Supply Chain Compliance af bij Rotterdam School of Management, Erasmus University.

  Stefan verzorgt Sessie 3.7 - De (on)mogelijkheden van het overbrengen tussen RTO’s.

 • Thomas Nauta, LL.M
  Senior Beleidsmedewerker Internationale Marktordening en Handelspolitiek / Ministerie van Buitenlandse Zaken

  Thomas is sinds 2011 werkzaam bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken in verschillende functies, onder andere bij juridische dienst van het Ministerie. Momenteel is Thomas bij de handelspolitieke afdeling onder andere verantwoordelijk voor CETA en investeringen. Voordat hij begon bij het Ministerie heeft Thomas gewerkt voor de Universiteit Utrecht en de Universiteit Leiden. Thomas heeft rechtsgeleerdheid gestudeerd aan de Universiteit Utrecht.

  Thomas verzorgt sessie 2.1 - CETA

 • Marijn Noordam, MSC
  Beleid coördinerend medewerker Internationale Marktordening en Handelspolitiek, Ministerie van Buitenlandse Zaken

  Marijn is sinds 2005 werkzaam bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Haar hoofddossier is de Europese antidumping- en antisubsidiewetgeving. Zij vertegenwoordigt Nederland in het EU handelsdefensief comité en de Raadswerkgroep die zich buigt over de EU wetgeving op het terrein van antidumping en compenserende maatregelen.  Ze heeft o.a. gewerkt als particulier secretaris van de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking en als energiespecialist op de Nederlandse ambassade in Tanzania. Voordat ze begon bij het Ministerie heeft ze voor de Wereldbank en de Verenigde Naties gewerkt. Marijn heeft ontwikkelingseconomie gestudeerd aan Wageningen University & Research.

  Marijn verzorgt sessie 1.1 - Komende wijzigingen in antidumpingwetgeving

 • Arjo Groenendijk LL.B
  Consultant Customs Knowledge

  Arjo is sinds 1 januari 2012 werkzaam bij Customs Knowledge. Daarvoor is hij 13 jaar werkzaam geweest bij een internationaal opererend logistiek dienstverlener, een van oorsprong Rotterdams bedrijf. In die jaren heeft Arjo achtereenvolgens gewerkt als expediteur, declarant, hoofd douanezaken en kwaliteitsmanager.

  Gedurende deze tijd heeft hij voortdurend opleidingen gevolgd, met als afsluiter een studie rechten op HBO-niveau. Deze laatste studie is vooral zeer nuttig omdat de opgedane kennis hem in staat stelt alle veranderingen binnen de douanewetgeving te kunnen volgen en in praktische procesmatige oplossingen om te zetten. Deze combinatie maakt dat Arjo uitstekend in staat is om zich in te leven in situaties waarbij de behoefte van de klant moet worden afgezet tegen de juridische mogelijkheden. Dit is een groot voordeel als hij voor klanten werkt die bijvoorbeeld advies, juridische bijstand of opleiding wensen.‏

  Arjo verzorgt sessie 2.6 - Compliance-tool; wat is allemaal mogelijk? & sessie 1.7 - Douane-auditing; wat kunt u zelf oppakken?

 • Fred van Pol
  Directeur/ adviseur | Inception

  Toen Fred 10 jaar actief was als adviseur voor (kwaliteits-, milieu- en arbo-) managementsystemen bedacht hij dat de slimme inzet van ICT op het gebied van het beheren en verbeteren van managementsystemen onvoldoende werd gedaan. Daarom richtte hij in 2000 het softwarebedrijf Inception op om software te ontwikkelen waarmee het beheren en verbeteren van managementsystemen efficiënter, sneller, levendiger, leuker en daarmee doeltreffender kon worden. Een van de eerste klanten van Inception (Sony Tilburg) wilde de tool inzetten voor douane compliance. In de latere samenwerking met Customs Knowledge heeft dit geleid tot de AEO-Compliance Tool. Procedures, instructies, interne controles, klachten, afwijkingen, verbetervoorstellen en dashboards zijn kernelementen waar de software van Inception ondersteuning voor biedt. In zijn rol als Directeur bij Inception houdt Fred zich vooral bezig met het onderhouden van relaties met klanten en samenwerkingspartners en met de productontwikkeling.

  Fred verzorgt sessie 2.6 - Compliance-tool; wat is allemaal mogelijk?

 • mr. Sander van Lent
  Partner, Customs Knowledge

  Na vijf jaar advocatuur en aansluitend evenzoveel jaren als jurist in het bedrijfsleven (onder andere DSM, CEVA en TNT) is Sander vanaf 1 april 2010 als partner aan Customs Knowledge verbonden. Sander staat cliënten bij in de douaneadvies- en procespraktijk. Daarnaast heeft Sander ruime ervaring bij het adviseren en opstellen van alle voorkomende contracten en disputen met betrekking tot de verschillende vormen van logistieke dienstverlening en staat hij cliënten bij in rechtsvragen over expeditie, op- en overslag en warehousing, het algemene contractenrecht en het aansprakelijkheidsrecht. Sander is tevens advocaat.

  Sander verzorgt sessie 2.7 - Export control classificatie; de valkuilen & sessie 3.4 - Export control: vergaande impact van VS-regels

 • Wil Peters
  Partner Audit & Monitoring

  Wil begint in 1988 als rijksaccountant bij de Belastingdienst in de controle Vpb, OB en LB. In 1995 stapt Wil over naar de Douane waar hij als controleleider fungeert van een administratief controleteam en een team vergunningafgifte. Na zijn accountantsstudie specialiseert Wil zich in het vakgebied IT-auditing omdat kennis van geautomatiseerde systemen voor zijn douanewerkzaamheden onmisbaar blijkt te zijn. Wil heeft ervaring opgedaan met de controle van en vergunningverlening aan een groot aantal (inter)nationale ondernemingen en vanaf 2005 met het begeleiden van ondernemingen in het kader van Tax Control en Horizontaal Toezicht. Na een overstap naar KPMG Meijburg in 2009, zet hij in 2012 de stap naar een eigen adviespraktijk onder de naam Prosperius. Vanaf medio 2015 is Wil Partner bij du ROI Audit & Monitoring in Maastricht. Wil is gespecialiseerd in Tax en Customs Auditing en de implementatie van Tax Control Frameworks. Zijn bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar het toepassen van geautomatiseerde (statistische) audit- en monitoringtechnieken.

  Wil verzorgt sessie 2.3 - De Algemene Verordening Gegevensbescherming; impact voor aangevers en vergunninghouders

Expertsessies

 • Herman Strijtveen
  Product Manager EU Customs

  Als product manager Customs EU is Herman al vele jaren actief (meer dan 10 jaar) in de software wereld en in het bijzonder software voor douane management.
  Herman is verantwoordelijk voor de road map van ons Customs Product in de EU en in die hoedanigheid belast met het doorvoeren van nieuwe wet- en regelgeving in ons douane product.
  Daarnaast neemt Herman namens BluJay deel aan de Alliantie Douane Software en het CRSNP. De opzet van deze alliantie is om de communicatie tussen softwareleveranciers met de douane verder te intensiveren en verbeteren. Het CRSMP is vergelijkbaar met de Alliantie Douane Software alleen is dit voor België.  Zowel voor wet- en regelgeving als software is Herman een goede gesprekspartner.

  Email: herman.strijtveen@blujaysolutions.com
  Mobiel: +31(0)624165984