Nationaal Douanecongres 2018

Donderdag 11 oktober 2018

WTC, Rotterdam

Sprekers

Sessies

 • mr. ing. Dianne Beurskens - Weijers
  Onafhankelijk consultant

  Dianne is als onafhankelijk consultant verbonden aan Customs Knowledge. Dianne heeft Logistiek en Technische Vervoerskunde gestudeerd aan de voormalige Verkeersacademie (NHTV). Daarna heeft zij Fiscale Advocatuur (fiscaal- en strafrecht) gestudeerd aan de Universiteit Leiden. Na 19 jaar werkzaam te zijn geweest bij de Douane heeft zij besloten om haar expertise en ervaring toe te passen binnen de advieswereld.

  Dianne verzorgt sessie 1.2 - Douanestrafrecht; van onjuiste aangifte tot veroordeling

  Lees meer
 • Mike Duivenbode
  Specialist

  In het import/exportproces worden vaak diverse softwaresystemen en portals gebruikt en/of activiteiten (deels) uitbesteed. Dit zorgt voor een versnipperd proces waarin vaak gegevens handmatig worden overtypt, met als gevolg: een inefficiënt, tijdrovend proces, gebrek aan overzicht en grip, foutgevoeligheid en onvoldoende kennisborging. Als specialist bij Stratech gaat Mike dagelijks in gesprek met bedrijven over deze versnippering en adviseert ze over de mogelijkheden hoe dit te verbeteren is.

  E-mail: M.Duivenbode@stratech.nl
  Telefoon: +31 (0)6 51 69 59 62

 • Samantha Speelman MSc RB
  Adviseur en jurist

  Samantha is adviseur en jurist. Ze houdt zich onder meer bezig met auditing in het kader van AEO, adviseert grote ondernemingen op het gebied van de supply chain en monitoring en begeleidt verbeteringstrajecten van de GPA.

  Samantha verzorgt sessie 1.7 - Douane-auditing; wat kunt u zelf oppakken? & sessie 3.3 - Douanewaarde; welke transactie en welke methode?

 • Bram Groener
  Specialist

  Het borgen en delen van kennis klinkt vrij eenvoudig maar in de praktijk blijkt dit voor verladers en logistiek dienstverleners nog altijd een lastige uitdaging te zijn. Kennis die cruciaal is voor het importeren en exporteren van uw goederen wilt u als organisatie natuurlijk behouden. Als specialist bij Stratech gaat Bram dagelijks in gesprek met bedrijven over het borgen van kennis en adviseert ze over de mogelijkheden hoe dit te verbeteren is.

  E-mail: B.Groener@stratech.nl
  Telefoon: +31 (0)6 10 97 70 85

 • Theo Jonker BBA
  Adviseur kwaliteitsmanagement bedrijfsprocessen

  Theo is recent afgestudeerd aan de School of Facility Management te Groningen. Daar heeft hij een specialisatie gevolgd op het gebied van kwaliteitsmanagement en het verbeteren van interne bedrijfsprocessen. Theo houdt zich met name bezig met douane-technische en praktische zaken op het gebied van AEO, douanevergunningen, classificatie en de geautomatiseerde aangifte (GPA). Met zijn achtergrond en kennis ondersteunt hij cliënten van Customs Knowledge bij het optimaliseren van bedrijfsprocessen in relatie tot mogelijkheden en verplichtingen op het gebied van douane.

  Theo verzorgt sessie 3.6 - Customs Compliance Platform: altijd op de hoogte

 • Gérienne Lammers LL.M
  Senior Beleidsmedewerker voor het Ministerie van Buitenlandse Zaken

  Gérienne Lammers is sinds begin 2017 Senior Beleidsmedewerker voor het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Directoraat-Generaal Buitenlandse Economische Betrekkingen, Directie Internationale Marktwerking en Handelspolitiek. De handelsaspecten van Brexit is haar hoofddossier. 

  Zij heeft rechten gestudeerd in Leiden en is al ruim 15 jaar voor het Ministerie van Economische Zaken en sinds 2013 voor het Ministerie van Buitenlandse Zaken actief in verschillende projecten die betrekking hebben op de Europese Unie. Ze heeft bijvoorbeld meegewerkt aan de implementatie van de Dienstenrichtlijn in Nederland en bijgedragen aan projecten voor de implementatie van het acquis communautaire in verschillende EU-lidstaten als Polen, de Tsjechische Republiek of de Baltische staten. Ook nam ze deel aan EU-projecten op basis van de associatie-overeenkomsten met Turkije en de Maghreb regio.

  Gérienne verzorgt sessie 1.3 - Brexit; de stand van zaken

 • Stefan Verhagen BBA
  Beleidsadviseur douanezaken | Fenex

  Stefan werkte meer dan 10 jaar als douane declarant en supervisor en daarna 4 jaar als douanemanager bij een zeevracht expediteur. Na vervolgens enige tijd als adviseur voor APMT Terminals Maasvlakte 2 te hebben gewerkt is hij sinds kort werkzaam voor FENEX als beleidsadviseur douanezaken.

  Hij studeerde naast zijn werk bedrijfskunde in deeltijd en rondt deze zomer de master in Customs and Supply Chain Compliance af bij Rotterdam School of Management, Erasmus University.

  Stefan verzorgt Sessie 3.7 - De (on)mogelijkheden van het overbrengen tussen RTO’s.

 • Thomas Nauta, LL.M
  Senior Beleidsmedewerker Internationale Marktordening en Handelspolitiek / Ministerie van Buitenlandse Zaken

  Thomas is sinds 2011 werkzaam bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken in verschillende functies, onder andere bij juridische dienst van het Ministerie. Momenteel is Thomas bij de handelspolitieke afdeling onder andere verantwoordelijk voor CETA en investeringen. Voordat hij begon bij het Ministerie heeft Thomas gewerkt voor de Universiteit Utrecht en de Universiteit Leiden. Thomas heeft rechtsgeleerdheid gestudeerd aan de Universiteit Utrecht.

  Thomas verzorgt sessie 2.1 - CETA

 • Marijn Noordam, MSC
  Beleid coördinerend medewerker Internationale Marktordening en Handelspolitiek, Ministerie van Buitenlandse Zaken

  Marijn is sinds 2005 werkzaam bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Haar hoofddossier is de Europese antidumping- en antisubsidiewetgeving. Zij vertegenwoordigt Nederland in het EU handelsdefensief comité en de Raadswerkgroep die zich buigt over de EU wetgeving op het terrein van antidumping en compenserende maatregelen.  Ze heeft o.a. gewerkt als particulier secretaris van de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking en als energiespecialist op de Nederlandse ambassade in Tanzania. Voordat ze begon bij het Ministerie heeft ze voor de Wereldbank en de Verenigde Naties gewerkt. Marijn heeft ontwikkelingseconomie gestudeerd aan Wageningen University & Research.

  Marijn verzorgt sessie 1.1 - Komende wijzigingen in antidumpingwetgeving

Expertsessies

 • Herman Strijtveen
  Product Manager EU Customs

  Als product manager Customs EU is Herman al vele jaren actief (meer dan 10 jaar) in de software wereld en in het bijzonder software voor douane management.
  Herman is verantwoordelijk voor de road map van ons Customs Product in de EU en in die hoedanigheid belast met het doorvoeren van nieuwe wet- en regelgeving in ons douane product.
  Daarnaast neemt Herman namens BluJay deel aan de Alliantie Douane Software en het CRSNP. De opzet van deze alliantie is om de communicatie tussen softwareleveranciers met de douane verder te intensiveren en verbeteren. Het CRSMP is vergelijkbaar met de Alliantie Douane Software alleen is dit voor België.  Zowel voor wet- en regelgeving als software is Herman een goede gesprekspartner.

  Email: herman.strijtveen@blujaysolutions.com
  Mobiel: +31(0)624165984