Nationaal Douanecongres 2018

Donderdag 11 oktober 2018

WTC, Rotterdam

Themasessies

Sessies ronde 1

Sessie 1.1 - Komende wijzigingen in antidumpingwetgeving
De wetgeving op het gebied van antidumpingwetgeving zal naar verwachting nog dit jaar wijzigen. Het gaat met name om de wijze waarop met invoer vanuit China wordt omgegaan en hoe de hoogte van de dumpingheffing wordt bepaald. Het gevolg van deze wetgeving zou kunnen zijn dat er meer ADH komen en heffingen hoger zullen uitvallen. Als ondernemer wilt u natuurlijk niet verrast worden. Tijdens deze sessie bespreken wij hoe u hierop kunt anticiperen.

Spreker:  Marijn Noordam MSc | Beleid coördinerend medewerker Internationale Marktordening en Handelspolitiek | Ministerie van Buitenlandse Zaken
Kennisniveau: Verdiepende sessie / enige voorkennis van de wetgeving op het gebied van antidumpingheffing is zinvol

 

Sessie 1.2 - Douanestrafrecht; van onjuiste aangifte tot veroordeling
Hoewel alle deelnemers aan dit Nationaal Douanecongres uiteraard een juiste aangifte willen doen, is het niet uitgesloten dat er toch fouten in de aangiften sluipen, onjuiste bescheiden worden gebruikt of erger nog, een criminele organisatie gebruik maakt van uw diensten, zonder dat u dat in de gaten heeft. De laatste jaren heeft de Douane dan ook een groot aantal zaken strafrechtelijk opgepakt of heeft zelfs het Openbaar Ministerie een strafrechtelijk onderzoek uitgevoerd.

Tijdens deze themasessie neemt Dianne Beurskens u mee in het traject van een onjuiste aangifte tot de beslissing om strafrechtelijk te vervolgen. Hoe wordt gehandeld nadat is vastgesteld dat een onjuiste aangifte is gedaan, wat zijn de criteria om te beslissen of een strafrechtelijk onderzoek wordt gestart en op welke wijze kan de Douane een zaak zelf beboeten (fiscale strafbeschikking). Dianne was eerder Boete- en fraudecoördinator en kent alle ins en outs. Natuurlijk kan zij deze niet allemaal delen, maar er blijft nog meer dan genoeg over aan informatie die voor u interessant kan zijn.

Spreker: mr. ing. Dianne Beurskens | Customs Knowledge
Kennisniveau: Verdiepende sessie waarbij specifiek wordt ingegaan op het douanestrafrecht / voorkennis is niet vereist

 

Sessie 1.3 - Brexit; de stand van zaken - VOL -
De Brexit is een feit. De vraag is nu hoe een en ander zal uitpakken. Als ondernemer wilt u goed op de hoogte zijn. Daarom zal het Ministerie van Buitenlandse Zaken u tijdens deze sessie meenemen in het onderhandelingsproces. Hoe wordt de scheiding tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie georganiseerd en wat is de stand van zaken over een handelsakkoord. Nog lang niet alles zal bekend zijn, maar u bent in ieder geval op de hoogte van dat wat wel bekend is. Ook kunt u vragen stellen aan de mensen die in Brussel aan de onderhandelingstafel zitten.

Spreker: Gérienne Lammers LL.M | Ministerie van Buitenlandse zaken
Kennisniveau: Voorkennis is niet vereist

 

Sessie 1.4 - Handelsakkoorden: discussie en interactie met ‘gebruikers’
Het Ministerie van Buitenlandse Zaken is dit jaar een traject begonnen om het gebruik van handelsakkoorden door Nederlandse marktdeelnemers te vergroten. Het Ministerie wil hierover graag in gesprek en discussie met gebruikers van handelsakkoorden, dus met deelnemers van het Nationaal Douanecongres. Bijvoorbeeld om te bespreken wat de barrières zijn om akkoorden te gebruiken (oorsprong, transport, douaneprocedures). Wilt u inspraak en in gesprek hierover, grijp dan uw kans!

Spreker: mr. drs. Sabine Visser | Senior Beleidsmedewerker Internationale Marktordening en Handelspolitiek | Ministerie van Buitenlandse Zaken
Kennisniveau: De sessie is bedoeld voor bedrijven die gebruik maken van vrijhandelsakkoorden of overwegen dit te gaan doen en barrières ervaren. Enige voorkennis is dus wel nodig.

 

Sessie 1.5 - Classificatie; wie weet van de hoed en de rand?
Classificatie, maar dan eens op een andere manier. Bram behandelt een aantal specifieke classificatie-vraagstukken en legt u de vraag voor hoe ú zou indelen. Daarna behandelt Bram de uitspraak van de rechter, de indelingsverordening of de BTI. Dat levert soms verbazingwekkende resultaten op, vreemde constructies en natuurlijk ook – achteraf – logische uitspraken. Dat allemaal interactief en op snelheid. Wordt u de verrassende winnaar van deze sessie? In ieder geval gaat u weer met veel nieuwe classificatiekennis naar huis.

Spreker: Bram van Breukelen | Customs Knowledge
Kennisniveau: Verdiepende sessie / enige kennis van classificatie is vereist

 

Sessie 1.6 - Kwaliteit van de douaneaangiften
De Douane wil de handhaving beter kunnen richten. Daar hebben bedrijven ook zelf belang bij. Een aanzienlijke verbetering van de kwaliteit van de douaneaangiften is daarvoor nodig. De Douane verwacht van indieners dat zij ervoor zorgen dat de gegevens in de aangiften specifiek, juist en volledig zijn. Op 31 januari 2017 heeft de Douane elke indiener van douaneaangiften een brief gestuurd met als titel ‘Aandacht voor de kwaliteit van uw douaneaangiften’. Hierin werd informatie gegeven over de vereisten van een kwalitatieve aangifte. In de e-zine ‘Douane inZicht’ van oktober 2016 vindt u meer informatie in het artikel Bedrijfsleven heeft baat bij aandacht voor aangifte. Ga naar www.douane-inzicht.nl

Tijdens deze sessie neemt Laurens u mee in de gevolgen van het indienen van aangiften die niet specifiek, onjuist en/of onvolledig zijn. Hij vertelt hoe en waarom de Douane in afstemming met het Overleg Douane Bedrijfsleven inzet om indieners aan te zetten om hun kwaliteit van de douaneaangiften te verbeteren. Hij gaat graag met u in gesprek om te horen hoe u uw douaneaangiften verbetert.

Spreker: Laurens Booijink | Projectleider | Douane Nederland & Jan Dorsman | Technisch Coach op de afdeling Aangifte Behandeling Invoer binnen Douane Rotterdam Rijnmond
Kennisniveau: Sessie waarvoor geen voorkennis vereist is

 

Sessie 1.7 - Douane-auditing; wat kunt u zelf oppakken? - VOL -
Ieder bedrijf wil ‘in control’ zijn. Niet alleen op het gebied van douane, maar ook op het gebied van HR, Finance en IT. De vraag is hoe u ervoor zorgt dat u weet welke risico’s spelen en hoe u deze kunt beperken. U wilt er tenslotte voor zorgen dat u op uw uitgestippelde koers blijft varen.
Tijdens deze sessie krijgt u een handreiking om zelf controles en audits uit te voeren. Niet met allerlei sophisticated systemen, maar meer een praktische en uitvoerbare benadering. Hierbij komen diverse praktijkvoorbeelden aan de orde.

Spreker: Samantha Speelman MSc RB | Customs Knowledge & Arjo Groenendijk LL.B. | Customs Knowledge
Kennisniveau: Verdiepende sessie / voorkennis over AEO en monitoring is gewenst

 

Sessie 1.8 - Jurisprudentie van het afgelopen congresjaar
Zoals elk jaar is er ook dit jaar weer interessante jurisprudentie van de Rechtbank, het Gerechtshof Amsterdam, de Hoge Raad maar ook zeker het Hof van Justitie. Meer dan eens zijn er veel uiteenlopende en interessante uitspraken die aandacht behoeven. Bart Boersma behandelt de jurisprudentie op interactieve wijze en deelnemers aan de themasessie vragen hun oordeel te geven. Het belooft wederom een leerzame themasessie te worden. 

Tijdens deze sessie worden geen classificatie-uitspraken behandeld, deze komen aan bod in de themasessie Classificatie; wie weet van de hoed en de rand?

Spreker: mr. ing. Bart Boersma RB | Customs Knowledge
Kennisniveau: Verdiepende sessie / geen specifieke voorkennis vereist

 

Sessie 1.9 - Incoterms®, douane en BTW
Binnen internationaal ondernemen kunt u eigenlijk niet meer om de Incoterms® heen. De Incoterms® definiëren de rol van koper en verkoper bij een internationale transactie. Wie moet wat doen en wanneer? Het stelsel is bedacht om koper en verkoper meer duidelijkheid te geven als ze over de grens handelen, maar het is taaie materie waar u wel goed in moet zitten en bewuste keuzes in moet maken. Recent heeft evofenedex voor de derde keer een enquête gehouden onder internationaal ondernemende bedrijven over het gebruik van de incoterms®. Uit de resultaten van deze Incoterms® enquête blijkt weer dat er nog veel onduidelijkheden over de interpretatie van Incoterms® is.
Tijdens deze sessie nemen wij u graag mee in een aantal douane- en btw-gerelateerde aspecten bij Incoterms®.

Spreker: Ivo Veraart | Evofenedex
Kennisniveau: Sessie waarvoor geen voorkennis vereist is 
 

Expertsessies ronde 1
Heeft u een bijzondere vraag of bent u op zoek naar advies? Dan is dit uw kans! Tijdens de expertsessies geven verschillende experts (instellingen, organisaties of individuen) u één-op-één deskundig commentaar, advies en informatie naar aanleiding van de door u vooraf ingediende vraag. Tijdens elke ronde van themasessies vinden er expertsessies plaats en per ronde heeft u meetings met drie verschillende experts. Geef bij uw sessiekeuze op het inschrijfformulier aan dat u interesse hebt in het volgen van expertsessies. Zodra alle expertsessies bekend zijn, nemen wij contact met u op met het aanbod van experts.

Bekijk het aanbod van expertsessies >>

 


Sessies ronde 2
 

Sessie 2.1 - CETA
Nederlandse exporteurs zien Canada als een van de meest veelbelovende handelspartners. Het handelsakkoord tussen de EU en Canada, CETA, draagt daaraan bij. CETA wordt sinds de zomer van dit jaar grotendeels toegepast. Bedrijven, consumenten en werknemers kunnen daarom al gebruik maken van de voordelen van het akkoord. In deze sessie worden de kansen die CETA biedt, besproken en wordt uitgelegd hoe bedrijven kunnen profiteren van de voordelen.

Sprekers: Thomas Nauta LL.M | Senior Beleidsmedewerker Internationale Marktordening en Handelspolitiek / Ministerie van Buitenlandse Zaken
Kennisniveau: Sessie waarvoor geen voorkennis vereist is

 

Sessie 2.2 - BTW in de logistieke sector
Tijdens deze themasessie behandelt Marja van den Oetelaar diverse onderwerpen op het snijvlak van BTW en logistiek. Wanneer moet een logistiek dienstverlener BTW berekenen over het transport? Wanneer is het nultarief van toepassing en wanneer is de BTW verlegd? En hoe zit het met het vervoer tussen BTW-entrepots en accijnsgoederenplaatsen? Soms zit het venijn in de staart. En wist u dat u soms buitenlandse BTW moet berekenen?

Er zal geen of weinig aandacht worden besteed aan BTW bij invoer, BTW bij uitvoer of fiscale vertegenwoordiging.

Spreker: mr. Marja van den Oetelaar | Eigenaar Het BTW Advieskantoor
Kennisniveau: Verdiepende sessie / enige kennis van BTW is wel gewenst

 

Sessie 2.3 - De Algemene Verordening Gegevensbescherming; impact voor aangevers en vergunninghouders
De algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is aangenomen en zal vanaf 25 mei 2018 worden gehandhaafd. Met de dreiging van enorme boetes tot wel 4% van uw bruto jaaromzet of EUR 20.000.000. De AVG brengt mee dat organisaties die persoonsgegevens verwerken, aan méér verplichtingen moeten voldoen. De nadruk ligt - meer dan nu - op de verantwoordelijkheid van organisaties om te kunnen aantonen dat zij zich aan de wet houden; een audit-trail opbouwen. AVG-compliance vereiste een multidisciplinaire aanpak waarin onder meer juridische, organisatorische, IT en customer relations een rol spelen. Het is juist dit multidisciplinaire karakter waardoor veel organisaties vrezen voor de implicaties van de verordening.

Wat verandert er voor u door de AVG? Waar moet uw organisatie aan voldoen? Wat moet u nu al doen om uw organisatie voor te bereiden? Tim Willems en Wil Peters zullen u uitgebreid informeren over deze vragen en lichten een praktische gestructureerde aanpak toe. Om AVG-compliance duurzaam en betaalbaar te houden is de inzet van IT onontbeerlijk. Daarom zullen zij een oplossing demonstreren waarmee uw organisatie op een efficiënte en gestructureerde manier kan (blijven) voldoen aan de eisen van de AVG.

Sprekers: Wil Peters RE RA | Du Roi Audit & Monitoring & dr. Tim Willems | RiskRhino
Kennisniveau: Verdiepende sessie / geen specifieke voorkennis vereist

 

Sessie 2.4 - De rol van de douane-expediteur in toekomstperspectief - VOL -
Al vele decennia speelt de douane-expediteur een belangrijke rol. Veel bedrijven vertrouwen dan ook op deze partij die als intermediair en ‘broker’ optreedt om te voldoen aan de diverse compliance-vereisten. Iedereen is het er wel over eens dat deze rol de komende jaren sterk zal veranderen. Maar in welke richting?

Opdrachtgevers gaan steeds meer monitoren op kwaliteit, maar hoe meet je de kwaliteit van een douane-expediteur? Wordt de relatie met de opdrachtgever een strategisch partnership of verbreed de rol van de douane-expediteur zich tot ketenregisseur voor compliance? Hoe gaan opdrachtgevers om met het uitbesteden of zelf doen van douane-activiteiten? Veel bedrijven, zowel expediteurs als opdrachtgevers, zijn zelf het wiel aan het uitvinden. Juist in Nederland kunnen we opgedane kennis laten circuleren en daarmee ons voordeel doen. 
Albert Veenstra neemt u mee in zijn ideeën.

Spreker: prof. dr. Albert Veenstra | professor aan de TU Eindhoven en verbonden aan de Master Customs & Supply Chain Compliance
Kennisniveau: Sessie waarvoor geen voorkennis vereist is

 

Sessie 2.5 - Customs decisions - het nieuwe systeem - VOL -
De overheid zet in op digitale dienstverlening aan burgers en bedrijven. Alle diensten van de overheid moeten in 2017 digitaal beschikbaar zijn. Het doel: administratieve lastenverlichting, betere dienstverlening en een efficiëntere overheid.  Voor 22 douanevergunningen geldt dat per 2 oktober 2017. Vanaf die datum kunt u deze vergunningen aanvragen via het EU Trader Portal. Ook wijzigingen of verzoeken om intrekking regelt u in dat portaal. Een door u ingediend verzoek wordt door de Douane behandeld en afgegeven in CDMS (Customs Decisions Management System).

Naast het EU Trader Portal wordt ook gewerkt aan een nationaal douaneportaal: Mijn Douane. Vanaf 1 maart 2018 kunt u via Mijn Douane terecht voor nog meer douanezaken. Bij beide portalen logt u in met eHerkenning met beveiligingsniveau 3/substantieel.

In deze sessie bekijken Grietje de Jong - Raske & Anneke de Bruijn wat het betekent voor uw bedrijf, als met ingang van de genoemde data het proces van vergunningafgifte, -schorsing, -intrekking, of - wijziging volledig wordt gedigitaliseerd.

Spreker: Grietje de Jong Raske & Anneke de Bruijn | Douane Nederland
Kennisniveau: Sessie waarvoor geen voorkennis vereist is

 

Sessie 2.6 - Compliance-tool; wat is allemaal mogelijk?
De AEO-status is niet nieuw meer en steeds meer bedrijven hebben hun processen beter ingericht met kwaliteitsmanagement als uitgangspunt. Toch zijn er ook nog steeds veel bedrijven zoekende hoe zij zelf kunnen monitoren en vaststellen of zij ‘in control’ zijn. Om dit optimaal te ondersteunen is het gebruik van een kwaliteitsmanagementtool ideaal.
Tijdens deze themasessie geeft Fred van Pol van Inception een toelichting op de AEO-tool die zij samen met Customs Knowledge heeft ontwikkeld. Er wordt ingezoomd op de mogelijkheden en functionaliteiten die het systeem biedt, specifiek op het gebied van douane en AEO. Niet alleen krijgt u een beeld van de mogelijkheden en voordelen van de AEO-tool, u kunt ook vaststellen welke maatregelen u binnen uw bedrijf nog zou moeten nemen om volledig in control te zijn.
Ook zal een AEO-er die gebruik maakt van het systeem haar ervaringen delen en de voordelen binnen het bedrijf en in relatie tot de Douane belichten.

Sprekers: Fred van Pol | Inception, Arjo Groenendijk LL.B. | Customs Knowledge & Een vertegenwoordiger van het een bedrijf die gebruik maakt van de AEO-tool
Kennisniveau: Verdiepende sessie waarvoor geen specifieke voorkennis vereist is, maar waarbij het wel zinvol is dat u meer weet over de monitoring van de AEO-status

 

Sessie 2.7 - Export control classificatie; de valkuilen
Om vast te stellen of er maatregelen op het gebied van export control van toepassing zijn, is de classificatie van groot belang. Er moet een dual-use nummer of ECCN-code (VS) worden vastgesteld. Aan de hand van diverse cases gaan we op detailniveau de classificatie voor export control bepalen. Al snel wordt duidelijk wat de valkuilen zijn en hoe het wél kan worden opgepakt.

Dit is geen sessie waarin een inleiding wordt gegeven over de verschillende wettelijke bepalingen zelf. Enige voorkennis over strategische goederen is vereist.

Sprekers: mr. Sander van Lent | Customs Knowledge & Richard Groenendijk | AEB
Kennisniveau: Verdiepende sessie / voorkennis over export control is gewenst
 

Sessie 2.8 - Master Customs & Supply chain compliance: Implementatie van innovatieve douaneprocessen – lessen uit theorie en praktijk
Inmiddels is elke douane-expert wel op de hoogte van het bestaan van de Master Customs & Supply Chain Compliance aan de Rotterdam School of Management. Aan deze post-master zijn inmiddels diverse studenten (medewerkers uit het bedrijfsleven en de Douane) afgestudeerd die een interessant onderwerp voor hun scriptie hebben gekozen. In deze themasessie geeft Lonneke Vocks, student van de master, een inleiding in haar scriptie en onderzoeksresultaten.
Zij vertelt u meer over de implementatie van innovatieve douaneprocessen in de theorie en in de praktijk.

Moderator: prof. dr. Yao-Hua Tan | TU Delft &  Erasmus University - RSM
Studenten Master: Lonneke Vocks, Docent Logistiek, Fontys Hogeschool
Kennisniveau: Sessie waarvoor geen voorkennis vereist is

 

Sessie 2.9 - De terugtrekkende overheid: Wat betekent dit nu en straks voor uw bedrijf?
De overheid trekt zich op bijna alle fronten steeds verder terug. De maatschappelijke roep om een kleinere en efficiëntere overheid leidt onder meer tot bezuinigingen, inkrimping van het ambtenarenbestand en versobering van dienstverlening. De gevolgen voor de Nederlandse Douane zijn de afgelopen jaren duidelijk zichtbaar geweest, dit terwijl een dienstverlenende en goed functionerende Douane van cruciaal belang is voor een efficiënte bedrijfsvoering bij bedrijven. De trend van een terugtrekkende overheid betekent ook dat steeds meer taken en verantwoordelijkheden op het bordje van het bedrijfsleven komen te liggen. Dit biedt enerzijds kansen, maar aan de andere kant wordt van bedrijven ook meer expertise en capaciteit verwacht.
In deze sessie bespreken we wat de impact is van de terugtrekkende overheid – in het specifiek de Douane – op het bedrijfsleven. Hoe kijkt u aan tegen deze ontwikkeling en hoe gaat u hiermee om? De doelgroep van de sessie is met name verladers, maar ook andere type bedrijven zijn van harte welkom.

Spreker: mr. Godfried Smit | European affairs manager bij Evofenedex | Diverse panelleden vanuit het internationaal ondernemend bedrijfsleven
Kennisniveau: Sessie waarvoor geen voorkennis vereist is

 

Expertsessies ronde 2
Heeft u een bijzondere vraag of bent u op zoek naar advies? Dan is dit uw kans! Tijdens de expertsessies geven verschillende experts (instellingen, organisaties of individuen) u één-op-één deskundig commentaar, advies en informatie naar aanleiding van de door u vooraf ingediende vraag. Tijdens elke ronde van themasessies vinden er expertsessies plaats en per ronde heeft u meetings met drie verschillende experts. Geef bij uw sessiekeuze op het inschrijfformulier aan dat u interesse hebt in het volgen van expertsessies. Zodra alle expertsessies bekend zijn, nemen wij contact met u op met het aanbod van experts.

Bekijk het aanbod van expertsessies >>

 


Sessies ronde 3

 

Sessie 3.1 - De terugtrekkende overheid: Wat betekent dit nu en straks voor uw bedrijf?
De overheid trekt zich op bijna alle fronten steeds verder terug. De maatschappelijke roep om een kleinere en efficiëntere overheid leidt onder meer tot bezuinigingen, inkrimping van het ambtenarenbestand en versobering van dienstverlening. De gevolgen voor de Nederlandse Douane zijn de afgelopen jaren duidelijk zichtbaar geweest, dit terwijl een dienstverlenende en goed functionerende Douane van cruciaal belang is voor een efficiënte bedrijfsvoering bij bedrijven. De trend van een terugtrekkende overheid betekent ook dat steeds meer taken en verantwoordelijkheden op het bordje van het bedrijfsleven komen te liggen. Dit biedt enerzijds kansen, maar aan de andere kant wordt van bedrijven ook meer expertise en capaciteit verwacht.
In deze sessie bespreken we wat de impact is van de terugtrekkende overheid – in het specifiek de Douane – op het bedrijfsleven. Hoe kijkt u aan tegen deze ontwikkeling en hoe gaat u hiermee om? De doelgroep van de sessie is met name verladers, maar ook andere type bedrijven zijn van harte welkom.

Spreker: mr. Godfried Smit | European affairs manager bij Evofenedex | Diverse panelleden vanuit het internationaal ondernemend bedrijfsleven
Kennisniveau: Sessie waarvoor geen voorkennis vereist is

 

Sessie 3.2 - Fiscale vertegenwoordiging
Veel douane-expediteurs treden op als fiscaal vertegenwoordiger (BTW) voor buitenlandse ondernemers. Bij iedere fiscaal vertegenwoordiger zijn de basis beginselen wel bekend, maar er zijn vaak vraagtekens over hoe de verschillende soorten leveringen moeten worden behandeld. Wanneer is er sprake van een “overbrenging eigen goederen”, een “doorverkoop” of een “ketentransactie”. In sommige gevallen is de “nummerverwerving” een uitkomst, maar deze brengt vaak verwarring met zich mee. 

Ook het vastleggen van de BTW-administratie blijkt een uitdaging voor de douane expediteurs. De informatie voor de BTW-aangifte komt uit meerdere bronnen. Deze moeten op elkaar aansluiten en in het juiste systeem verwerkt worden tot een BTW-aangifte, Listing en Intrastat-aangifte. Op welke manier voert u een correcte en volledige BTW-administratie voor de goederenstromen van uw opdrachtgever?

Paul Barendregt zal in deze themasessie onder andere het voeren van een correcte en volledige BTW-administratie behandelen.

Spreker: drs. ing. Paul Barendregt | Barendregt Compliance
Kennisniveau: Verdiepende sessie / basiskennis van fiscale vertegenwoordiging is vereist

 

Sessie 3.3 - Douanewaarde; welke transactie en welke methode? - VOL -
Vanaf 1 mei 2016 is het first sale for export principe niet meer van toepassing in de EU. Voor de bepaling van de douanewaarde is dan het last sale for export principe leidend. Dat wil zeggen dat in een keten van transacties niet de eerste verkoop, maar de laatste verkoop moet worden gehanteerd voor de bepaling van de douanewaarde. In de praktijk bestaat nog veel onduidelijkheid over welke transactiewaarde moet worden gebruikt. In het bijzonder als een niet in de EU gevestigde partij betrokken is bij een latere verkoop, zorgt de huidige definitie en uitleg voor nogal wat vragen.

In deze sessie behandelt Samantha welke transactie in welke situatie moet worden gebruikt. Daarbij worden enkele scenario’s geschetst en komen enkele vuistregels aan de orde.

Spreker: Samantha Speelman MSc RB | Customs Knowledge
kennisniveau: Verdiepende sessie / enige voorkennis vereist

 

Sessie 3.4 - Export control: vergaande impact van VS-regels
Op wereldwijd niveau gelden afspraken op het gebied van export control. Je zou verwachten dat in elk land dezelfde regels gelden, maar niets is minder waar. Er zijn belangrijke verschillen tussen de regels die binnen de EU worden gehanteerd en de regels van de Verenigde Staten. De regels van de VS gelden zelfs in diverse gevallen voor uitvoer vanuit de EU. 

Tijdens deze sessie wordt op expertniveau inzicht gegeven in de regels van de VS, de gevolgen en hoe een marktdeelnemer in de EU hiermee wordt geconfronteerd. Diverse voorbeelden en situaties passeren de revue. Na het bezoeken van de sessie bent u in staat om vast te stellen wat de impact is van de VS-regels voor uw bedrijf.

Uitgebreide voorkennis is niet vereist, maar er wordt geen uitgebreide introductie in de algemene context van export control gegeven.

Sprekers: mr. Sander van Lent | Customs Knowledge & Richard Groenendijk | AEB
Kennisniveau: Verdiepende sessie / voorkennis over export control is gewenst

 

Sessie 3.5 - Master Customs & Supply chain compliance: Informatie delen in internationale logistieke ketens – wat leren we van FloraHolland?
Inmiddels is elke douane-expert wel op de hoogte van het bestaan van de Master Customs & Supply Chain Compliance aan de Rotterdam School of Management. Aan deze post-master zijn inmiddels diverse studenten (medewerkers uit het bedrijfsleven en de Douane) afgestudeerd die een interessant onderwerp voor hun scriptie hebben gekozen. In deze themasessie geeft Roel Huiden, student van de master, een inleiding in zijn scriptie en onderzoeksresultaten.
Deze themasessie staat in het teken van informatie delen in internationale logistieke ketens.

Moderator: prof. dr. Yao-Hua Tan | TU Delft &  Erasmus University - RSM
Studenten Master: Roel Huiden, Supply Chain Consultant, FloraHolland
Kennisniveau: Sessie waarvoor geen voorkennis vereist is

 

Sessie 3.6 - Customs Compliance Platform: altijd op de hoogte
Op de hoogte blijven van jurisprudentie, verordeningen, wetgeving en relevante ontwikkelingen op het gebied van douane, accijns en product- en voedselveiligheid is een tijdrovende activiteit. Met de 5e AEO-eis (praktische vakbekwaamheid) en de aanvullende eisen voor vertegenwoordiging is dit belang alleen maar toegenomen.
Customs Knowledge heeft een platform ontwikkeld waarbij u op maat en op begrijpelijke wijze wordt geïnformeerd over alle voor u relevante ontwikkelingen. Niet het nieuwsbericht staat centraal, maar het kennisniveau van uw medewerker. In deze sessie bespreken Bart Boersma en Theo Jonker de manier waarop Customs Knowledge u van informatie voorziet. U krijgt onder andere een demonstratie van het platform tijdens deze sessie.

Sprekers: mr. ing. Bart Boersma RB & Theo Jonker BBA | Customs Knowledge
Kennisniveau: Informatieve sessie over het Customs Compliance Platform / voorkennis is niet vereist

 

Sessie 3.7 - De (on)mogelijkheden van het overbrengen tussen RTO’s.
Sinds het van kracht worden van het DWU is het mogelijk om over te brengen tussen ruimten voor tijdelijke opslag. Op de Maasvlakte wordt er door de containerterminals al volop gebruik van gemaakt en ook op Schiphol is men de mogelijkheden aan het onderzoeken door het vervallen van de vrije zone.
 
Maar hoe werkt het dan precies? Hoe houdt de douane toezicht op de goederenstromen en waar liggen de verantwoordelijkheden? Wettelijk gezien kunnen RTO’s overal gevestigd zijn in het land, maar is overbrengen ook mogelijk tussen RTO’s in verschillende lidstaten? Tijdens deze sessie gaat Stefan Verhagen nader in op deze vragen.

Spreker: Stefan Verhagen BBA | Fenex
Kennisniveau: Verdiepende sessie / geen specifieke voorkennis vereist

 

Sessie 3.8 - Update sancties Iran, Syrië & Noord-Korea
Deze themasessie gaat in op de actuele situatie van de sancties voor Iran (na de implementatie van het Joint Comprehensive Plan of Action), alsmede de sancties voor Syrië en Noord-Korea. Met betrekking tot Iran wordt aandacht besteed aan het onderscheid tussen sancties die zijn opgeschort en sancties die onverminderd van kracht zijn gebleven en het VN-Veiligheidsraad-kanaal voor nucleaire goederen.

Spreker: ir. Josanne van Gorkum | Ministerie van Buitenlandse Zaken
Kennisniveau:Verdiepende sessie / voorkennis over export control is gewenst

 

Expertsessies ronde 3
Heeft u een bijzondere vraag of bent u op zoek naar advies? Dan is dit uw kans! Tijdens de expertsessies geven verschillende experts (instellingen, organisaties of individuen) u één-op-één deskundig commentaar, advies en informatie naar aanleiding van de door u vooraf ingediende vraag. Tijdens elke ronde van themasessies vinden er expertsessies plaats en per ronde heeft u meetings met drie verschillende experts. Geef bij uw sessiekeuze op het inschrijfformulier aan dat u interesse hebt in het volgen van expertsessies. Zodra alle expertsessies bekend zijn, nemen wij contact met u op met het aanbod van experts.

Bekijk het aanbod van expertsessies >>